Reklamace zboží

Vyplňte tento formulář (přiložte k reklamovanému zboží)

Zboží spolu se záručním listem poté pošlete do 14-ti dnů na adresu: FIRESPORT s.r.o., Skalní 2150, 753 01 Hranice. Zásilku nezasílejte na dobírku, nebude přijata, děkujeme. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Kompletní znění obchodních podmínek naleznete zde.